Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Kategóriák / Termékek

Játékszabályzat

1. Szervezés és lebonyolítás

A nyereményjáték szervezője, adatkezelője, lebonyolítója és adatfeldolgozója a Pólófonalazz.hu Bt. (adószám: 26633435-1-43, képviselő: Szentesi Eszter, cégjegyzékszám: 01-06-794200, székhely: 1194 Budapest, Tulipán u. 47., telefonszám: +36 30 717 9133, e-mail: info@barmitarto.hu) (továbbiakban: „Lebonyolító”), amely a jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelően jár el. A nyereményjáték időtartama alatt a szabályzat minden érdeklődő számára hozzáférhető Lebonyolító internetes felületén.

2. Részvételi szabályzat

A nyereményjátékban azok a 18 éven felüli természetes személyek vehetnek részt, akik minden tekintetben elfogadták a játékszabályzat és az adatvédelmi nyilatkozat rendelkezéseit (továbbiakban: játékos).

3. A nyereményjáték ideje

A nyereményjáték 2020. május 4. 12:00-tól 2020. május 10. 22:00-ig tart.

4. A nyereményjáték menete

A játékosnak a Bármitartó Facebook oldalán (címe: facebook.com/barmitarto) az „Epermánia” bejegyzéshez kell kommentben megírnia az eperrel kapcsolatos hozzászólását és ahhoz legalább 1db képet feltöltenie, amin eper szerepel. A szabályos hozzászólók közül 2, azaz kettő nyertes lesz. Az egyikük az, akinek a hozzászólása a legtöbb Facebook reakciót (ez lehet like, ölelés, szívecske, bármi) kapja, a másikukat Lebonyolító véletlenszerű sorsolás útján határozza meg. A két nyertes személy nem lehet azonos. Mindkét nyertes egy pólófonalas horgolható ajándékcsomagot nyer, melynek tartalma:

  • 1 db Eper box pólófonal válogatás
  • 1 db epres horgolható faalap
  • 1 db 15 centis kör faalap
  • 1 db horgolótű
  • 2 db zseléstoll (piros és zöld)

A nyeremény képen is megtekinthető:

5. Nyeremények, sorsolás, nyeremények átadása

A sorsolás időpontja: 2020. május 11. 08:00 óra. Az eredményhirdetés időpontja: 2020. május 11. 12:00 óra.

A Lebonyolító a nyerteseket 1 munkanapon belül a Facebook Messenger elérhetőségen keresztül értesíti a nyereményről, az átvétel lehetőségéről és módjáról. Amennyiben a nyertes megfelelően 2020. május 17. 23:59-ig nem küldi el válaszüzenetét, úgy elveszíti nyereményét.

A nyeremény átvételéről az értesítő Facebook Messenger üzenetben tájékoztatja a Lebonyolító a nyertest. A nyeremény készpénzre nem váltható. A nyereményt Lebonyolító kizárólag magyarországi címre postázza vagy küldi futárszolgálattal.

6. Adatkezelés

Lebonyolító kijelenti, hogy a játékosok adatait harmadik félnek nem adja át, az adatokat nem kezeli és tárolja, csupán feldolgozza. A Lebonyolító a jelen játékkal összefüggésben a játékosok által tudomására hozott adatokat a játékos hozzájárulása, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (A továbbiakban: Grt.) 6. § (5) bekezdése alapján piackutatás és a játékos tájékoztatása – így különösen a nyereményjáték lebonyolítása – céljából kezeli. Az a játékos, aki nem kívánja, hogy a Lebonyolító a személyes adatait kezelje, adatai törlését a nyilvántartásból bármikor írásban indoklás nélkül kérheti a következő e-mail címen: info@barmitarto.hu vagy levélben a következő postai címen: Pólófonalazz.hu Bt., 1194 Budapest, Tulipán u. 47.

A játékos ugyanezen a (postai és e-mail) címen kérheti adatai helyesbítését, zárolását, valamint az adatkezelésről tájékoztatást is.

A Lebonyolító kizárja a felelősségét a nyereményjátékban részt vevők téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából eredő, a nyereményjátékban részt vevők vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében. A nyereményjáték részvevői a jogérvényesítési lehetőségeiket az Adatvédelmi törvénynek, valamint a Ptk–nak megfelelően bíróság előtt gyakorolhatják, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1225 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. postacím: 1530 Budapest Pf. 5.) fordulhatnak.

7. Záró rendelkezések

Figyelemmel arra, hogy a nyereményjáték online környezetben zajlik, Lebonyolító kizárja felelősségét az esetleges technikai problémákért, függetlenül attól, hogy azok a nyereményjátékban részt vevők vagy a Lebonyolító informatikai rendszerében, illetve szolgáltatásában merültek fel.

A Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy a játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a nyereményjátékot akár a játék időtartama alatt módosítsa vagy megszüntesse.

A nyereményjátékban való részvétel önkéntes, azonban a részvételé feltétele a jelen szabályzat elfogadása.

Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy amennyiben egy játékossal szemben csalás gyanúja merül fel, őt kizárhatja a játékból.

Pólófonalazz.hu Bt.
Kelt: 2020. május 4.