Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Kategóriák / Termékek

Jogi nyilatkozat

Tisztelt látogató, vásárló!

Szeretettel üdvözöljük a Bármitartó (www.barmitarto.hu és www.polofonalazz.hu) honlapján!

Tájékoztatjuk, hogy jelen honlap böngészésével ön Szentesi Eszter (a továbbiakban: jogtulajdonos, szerző) szellemi termékét olvassa, továbbá, hogy a honlapon található teljes grafikai és szöveges tartalom jogtulajdonos szerzői jogi védelem alatt állva, annak tulajdonát képezik.

Jogtulajdonos célja, hogy a lehető legjobb minőségű fa- és fonál-alapanyagokkal dolgozzon belföldi és külföldi vásárlói megelégedettségére. Szerző termékeinek megjelenési elsőbbsége a magyarországi és számos külföldi piacon nem vitatott.

A minőségi termékek piacra jutása és a tisztességes piaci magatartás érdekében a termékek, illetve az ötletek megvalósításának bármilyen módon történő másolása, ismételt felhasználása tilos.

Szerző és jogtulajdonos kifejezetten úgy nyilatkozik, hogy nem járul hozzá a honlapon közzétett tartalmak, illetve a konkrét értékesített termékek üzleti célú másolásához, azoknak a nagymértékben hasonló módon történő bármilyen olyan átvételéhez, amelyen szerzőségét nem jelölik.

A honlap tartalma és a termékek, illetve a jogtulajdonos által kitalált és kifejlesztet technikák és minták jogtulajdonosi írásbeli hozzájárulása nélkül történő másolása, terjesztése ellen tulajdonos minden jogi eszközzel fel kíván lépni.

1.

A szerzői jog megsértése esetén a szerző az alábbi jogokat érvényesítheti:

  • követelheti a jogsértés megtörténtének bírósági megállapítását;
  • követelheti a jogsértés vagy az azzal közvetlenül fenyegető cselekmények abbahagyását és a jogsértő eltiltását a további jogsértéstől;
  • követelheti, hogy a jogsértő - nyilatkozattal vagy más megfelelő módon - adjon elégtételt, és hogy szükség esetén a jogsértő részéről és költségén az elégtételnek megfelelő nyilvánosságot biztosítsanak;
  • követelheti, hogy a jogsértő szolgáltasson adatot a jogsértéssel érintett dolgok vagy szolgáltatások előállításában, forgalmazásában, illetve teljesítésében résztvevőkről, a jogsértő felhasználásra kialakított üzleti kapcsolatokról;
  • követelheti a jogsértéssel elért gazdagodás visszatérítését;
  • követelheti a sérelmes helyzet megszüntetését, a jogsértést megelőző állapot helyreállítását; továbbá a kizárólag vagy elsősorban a jogsértéshez használt eszközök és anyagok, valamint a jogsértéssel előállott dolgok lefoglalását, meghatározott személynek történő átadását, kereskedelmi forgalomból való visszahívását, onnan való végleges kivonását, illetve megsemmisítését, valamint
  • kártérítést követelhet a polgári jog felelősségi szabályai szerint.

2.

A szerzői jogi védelem mellett, mely az egyéni ötlet és eredeti megvalósítás, kidolgozás útján született szerzői műre automatikusan létrejön, a honlapon megjelenő több terméket Európai Uniós formatervezési mintaoltalom védi. Ahhoz, hogy egy termék az Európai Unióban mintaoltalomban részesüljön, nem feltétel ugyanakkor a lajstromozás, ugyanis a lajstromozás nélküli közösségi mintaoltalom a mintát 3 évig védi attól az időponttól kezdődően, amikor azt az Európai Unió területén először nyilvánosságra hozták. A lajstromozás nélküli mintaoltalom a jogosult számára a másolással szemben nyújt védelmet. A fentiek alapján az összes megtekinthető és megvásárolható termék lajstromozott / nem lajstromozott mintaoltalomban részesül.

"A mintaoltalom kiterjed mindazokra a mintákra, amelyek a tájékozott használóra nem tesznek eltérő benyomást *."

* 2001. évi XLVIII. törvény a formatervezési minták oltalmáról 20.§ (2) bekezdés

A fenti jogszabályi hely alapján a falapokon található lyukak mérete és alakja közti eltérés nem alkalmas arra, hogy egy teljesen új termék benyomását keltse. Így minden olyan termék, amelyet hasonló célokra és hasonló technológiával készítenek másolt termékként kerül a piacra.

A formatervezési mintaoltalom bitorlása esetén jogtulajdonos ugyanazokat a jogokat érvényesítheti, mint a szerzői jog megsértése esetén.

Kifejezetten felhívjuk a bitorolt terméket kereskedelmi mértékben birtoklók, illetve mindazok figyelmét, akik kereskedelmi mértékben nyújtanak szolgáltatást a bitorlás elkövetéséhez (pl. gyártókat), hogy jogtulajdonosnak jogában áll felhívni őket adatszolgáltatásra, illetve üzleti kapcsolatok megnevezésére, továbbá attól is követelheti a jogsértés abbahagyását és a jogsértő eltiltását a további jogsértő tevékenységtől, akinek a szolgáltatásait a bitorlás elkövetéséhez igénybe vették.

A bitorlásra használt eszközök és anyagok abban az esetben is lefoglalhatók, ha az nincs a bitorló tulajdonában, de a tulajdonos a bitorlásról tudott, vagy tudnia kellett volna, amennyiben elvárható módon tájékozódott volna.

3.

Úgy szerzői jog megsértése, mint iparvédelmi jog bitorlása esetén jogtulajdonos büntetőjogi feljelentést jogosult tenni. A vétség büntetése két évig terjedő szabadságvesztés, viszont, amennyiben a vagyoni kár jelentős, bűntett miatt vonják felelősségre a jogsértőt vagy bitorlót.

4.

Az 1996. évi LVII. törvény a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról a fentieknél is szélesebb körben védi a tisztességes piaci versenyhez való jogot.

Kifejezetten megtiltja minden olyan tevékenység folytatását, mely a versenytárs, illetve termékének felismerését lehetővé teszi, illetve jó hírnevét sértheti – pl. nem minőségi alapanyagokból készült termékek.

A jellegbitorlóval szemben ugyanazok a polgári és büntetőjogi lépések kezdeményezhetők a jogosult által, mint a szerzői jog megsértőjével, illetve a mintaoltalom bitorlójával szemben.

5.

Jogtulajdonos vélelmezi, hogy a honlapot a látogató csak nézelődés, azaz böngészés, illetve vásárlás céljából látogatja meg, és tiszteletben tartja a megfogalmazott tilalmakat.

Amennyiben, a fentiek ellenére jogtulajdonos vagy jogi képviselője bizonyíthatóan észleli a jogellenes másolást, jogtulajdonos az engedély nélküli felhasználásért minden jogsértés esetén 25.000 forint/nap kötbért köt ki. Másolásnak minősül az is, amennyiben a nem engedélyezett, átvett elemet kevesebb, mint 50% módosítással használnak fel jogtulajdonos engedélye nélkül. A kötbér az elmaradt haszon és a jó hírnév sérelmének átalánykompenzációja. A kötbér alkalmazása ugyanakkor nem zárja ki a jogtulajdonos által a fentiekben már felsorolt szankciók érvényesítését.

A honlap olvasója, felhasználója tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában használja a honlapot, ment le vagy másol tartalmat. Szerzői jogi jogsértés esetén a jogtulajdonos közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

6.

Jogtulajdonos nem vállal felelősséget semmilyen – akár jogszerű, akár jogellenes – a honlapjáról történő hozzáférés, böngészés vagy letöltés következtében bekövetkezett közvetett vagy közvetlen kárért.

7.

Jelen jogi nyilatkozat a jogtulajdonos által üzemeltetett weboldal ÁSZF mellékletét képezi.

Az oldal üzemeltetője, a szerzői jogok és használati mintaoltalmak tulajdonosa:

SZENTESI ESZTER
e-mail: eszter@barmitarto.hu
telefonszám: +36 30 717 9133
honlap: www.barmitarto.hu

Jogi képviselő:

DR. FORI HAJNAL ügyvéd
KASZ: 36060170
székhely: 1126 Budapest, Böszörményi út 20-22. „A” épület
e-mail: drforihajnal@jogmediator.hu